Termeni și condiții

Condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui site web sunt supuse condițiilor prevăzute în acest document. Vă rugăm să nu utilizați acest site web decât dacă sunteți de acord cu aceste condiții.

Acest site web este deținut de S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr.1-3, etaj 1, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4513/2002, CUI RO 14665390 (denumit în continuare „ETNO”).

Ne rezervăm dreptul ca oricând, fără un anunț repalabil (i) să întrerupem funcționarea acestui site web sau să-i aducem orice modificări vom considera necesar, respectiv (ii) să modificăm sau să completăm, total sau parțial, acești Termeni și Condiții Generale.

Prin urmare, vă rugăm ca ori de câte ori vizitați acest site web, să vizualizați acești Termeni și Condiții Generale și să luați notă de orice modificare sau completare care ar fi putut fi făcute de la ultima dumneavoastră vizită.

Utilizarea acestui site web

Cu ocazia utilizării acestui site web aveți obligația să nu:

 • întreprindeți acțiuni care pot duce la încurajarea, determinarea, ajutarea sau desfășurarea oricărei activități de natură infracțională, frauduloasă sau interzisă de legislația în vigoare;
 • utilizați acest site web în orice alt scop decât uzul personal;
 • utilizați conținutul site-ul web altfel decât în scop pur informativ, pentru uzul dumneavostră și/sau al familiei dumneavoastră;
 • faceți reclamă sau să promovați produse sau servicii proprii sau ale terților, inclusiv prin distribuirea de comunicări comerciale nesolicitate;
 • transferați fișiere care conțin viruși informatici, troieni informatici și/sau să nu vă angajați în orice altă activitate dăunătoare acestui site web, societății care îl deține și/sau furnizorilor acesteia (e.g. furnizori de servicii de hosting);
 • accesați sau să încercați să obțineți acces neautorizat la orice conturi de utilizator legate sau asociate cu acest site web sau să penetrați sau să încercați să penetrați măsurile de securitate ale acestui site web; sau
 • interferați în orce mod cu accesul sau utilizarea site-ului web de către alte persoane.

Toate articolele, detaliile, documentele și/sau ilustrațiile publicate pe acest site web sunt proprietatea exclusivă a ETNO și/sau a partenerilor săi și orice utilizare a acestora este supusă următoarelor condiții:

 • în cazul în care, potrivit legii acordul nostru nu este necesar, să fie respectare prevederile art. 35 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și orice alte prevederi legale incidente;
 • utilizarea să aibă loc numai în scopuri pur personale (domestice) permise de lege, exploatarea în scopuri comerciale, de orice natură, fiind interzisă cu excepția cazului în care a fost autorizată în prealabil de către ETNO;
 • articolele, detaliile, documentele, ilustrațiile, mărcile și/sau orice alte elemente de conținut ale site-ului web să nu fie modificate în niciun fel; și
 • folosirea să aibă loc fără a scoate din context orice aspecte regăsite pe acest site web (e.g. ilustrațiile obținute de pe acest site web să fie utilizate numai împreună cu textul însoțitor etc.).

Mărci comerciale și drepturi de autor

Toate mărcile comerciale de pe acest site web sunt proprietatea ETNO și/sau a partenerilor săi, cu excepția cazului în care se menționează altfel sau pot fi percepute în orice alt mod drepturi ale terților.

Orice utilizare neautorizată, incluzând, dar fără a se limita la, copierea, reproducerea, folosirea, transmiterea, vânzarea, licențierea sau distribuirea, fără a avea în prealabil acordul scris al ETNO, a conținutului acestui site web, a mărcilor comerciale de pe acesta sau a codurile de programare ale elementelor acestui site web, în alte scopuri decât pentru uz personal, este interzisă în mod expres și poate constitui o încălcare a drepturilor de autor, a legii mărcilor comerciale sau a altor drepturi de proprietate industrială.

Răspundere limitată

ETNO a obținut, organizat și structurat informațiile disponibile pe acest site web din surse interne și externe, pe baza cunoștințelor și convingerilor sale, folosind diligența profesională. Ne străduim să extindem și să actualizăm continuu această gamă de informații, însă nu ne asumăm o obligație în acest sens.

Informațiile de pe acest site web au doar scopul de a prezenta beneficiile alimentelor congelate, precum și orice alte aspecte conexe.

Cu toate acestea, ETNO nu face nicio declarație, nu acordă nicio garanție și nu își asumă nicio răspundere, în mod expres sau tacit, pentru exhaustivitatea, corectitudinea sau menținerea în formă actualizată a informațiilor de pe acest site web. Prin urmare, vă recomandăm să verificați orice informații pe care le obțineți de pe acest site web înainte de a le utiliza sub orice formă.

Nici ETNO și nici terții implicați în redactarea, producerea sau transmiterea acestui site web nu pot fi răspunzători pentru daunele sau prejudiciile rezultate din accesarea sau imposibilitatea de accesare sau din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui site web sau din faptul că orice persoană s-a bazat pe sau a utilizat în orice formă informațiile disponibile pe acest site web.

De asemenea, nimic din conținutul acestui site web nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea ETNO, în lipsa unor acorduri ulterioare exprese din partea noastră.

Site-uri web ale unor furnizori / linkuri terți

Acest site web conține linkuri / referințe către site-uri web ale unor terțe părți. Prin furnizarea unor astfel de linkuri, ETNO nu garantează pentru conținutul acestora și nu își dă în vreo formă aprobare privind conținutul acestora.

De asemenea, ETNO nu își asumă nicio responsabilitate pentru disponibilitatea sau conținutul acestor site-uri web sau orice răspundere pentru daune sau vătămări rezultate din utilizarea acestor conținuturi, sub orice formă.

ETNO nu oferă nicio garanție că paginile menționate pe acest site web vor conține întotdeauna informații de o calitate suficientă. Utilizatorii accesează astfel de site-uri pe propriul risc.

Detalii furnizate de dvs.

Utilizatorul acestui site web este pe deplin responsabil pentru conținutul și corectitudinea detaliilor pe care le trimite către ETNO prin formularul de contact ori prin orice alte metode de contact, precum și pentru nerespectarea oricăror drepturi terțe care ar putea fi implicate în astfel de detalii.

Toate informațiile furnizate de utilizatori sunt și vor rămâne confidențiale,  Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Nota noastră de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal, disponibilă aici [.].

Întrebări sau plângeri

Dacă aveți întrebări, plângeri sau comentarii legate de acest site web ne puteți contacta la [email protected]